FB is Boos 08-11-2019

PERSBERICHT
Personeel Facilitair Bedrijf

De medewerkers en vrijwilligers van het Facilitair Bedrijf zijn boos.

Het is nu, na een half jaar onduidelijkheid, een onverwacht gegeven dat wij, het totale personeel, over 6 weken geen werk meer hebben.

Het bestuur heeft te kennen gegeven, dat we gewoon door moeten werken tot 31 december 2019. De organisatie is niet in staat om op een verantwoorde wijze 2020 in te gaan met de grote bezuinigingen die de gemeente doorvoert.

Het verzoek is steeds geweest om door te werken en af te wachten hoe de gemeente door wil gaan met de dienstverlening door ons in de Blokstallen en het Eventum.

VANDAAG is, onder enige dwang, bekend gemaakt dat wij definitief vanaf 01 januari 2020 niet terug hoeven te komen en vóór 31 december 2019 de sleutels ingeleverd moeten hebben. Dit alles zonder mondelinge informatie of schriftelijke kennisgeving vooraf, maar bovenal ZONDER ENIGE
BEGELEIDING van onze hun werk verliezende collega’s.

Wij hebben dit tot op heden ook gedaan. Het was zelfs zo druk, dat we geen tijd hadden om stil te staan bij onze situatie. Immers hebben we er zorg voor gedragen, dat onder andere de Canadese legereenheden een goed onderkomen hadden, dat het defilé in de stad kon beschikken over stoelen
voor het publiek, stoelen die we zaterdagnacht over moesten brengen naar het Canadees kerkhof.

Daarnaast hebben we een podium moeten bouwen in de Gertrudiskerk en voorzieningen getroffen op andere plaatsen in de stad om de viering van “75 jaar Bevrijding” tot en succes te maken. Tussendoor hebben we op verzoek van Stichting de Vierschaar nog diensten verleend aan de mooie
uitvoering van Supersum.

Tegelijkertijd zijn we de verenigingen die repeteren in de Blokstallen niet vergeten. We hebben er zorg voor gedragen, dat de ruimtes netjes waren, de gewenste materialen en drank klaar stond en het sanitair geheel proper was.

Nu het even rustiger is geworden merken we dat de spanning toeneemt, het werk een belasting wordt. Helaas ook de boosheid als we vernemen, dat de gemeente een overleg heeft met ónze klanten, zonder ons als personeel ook maar iets te laten weten of uit te nodigen….. Wij worden niet gehoord, terwijl we volop onze inzet tonen aan verenigingen en gemeente.

Omdat de gemeente zegt de dienstverlening door te zetten en ons toch buiten zet, voelen wij ons genoodzaakt om, door middel van prikacties, voor onze belangen op te komen.

Wij realiseren ons, dat de verenigingen hinder gaan ondervinden, maar hebben er het volste vertrouwen in, dat ze begrip hebben voor onze noodkreet. MISSCHIEN zelfs hun solidariteit op een hun eigen culturele wijze willen tonen !

Zij zullen wellicht geconfronteerd gaan worden met gesloten gebouwen of het niet leveren van diensten, want het is geen pretje om te horen dat we over 6 weken geen werk meer hebben.

Wij hopen niet dat ook de stad hinder gaat ondervinden. Het zal toch jammer zijn als traditionele feesten niet door kunnen gaan.

“Waar uw applaus begint”eindigt het onze !