Partners in Samenwerking

Sinds de oprichting richt het FB zich op samenwerking met maatschappelijke en culturele partners. Sommige samenwerkingsverbanden zijn pragmatisch en praktisch, andere juist weer strategisch, intensief en innovatief.

Het partnerschap in de aanloop naar het nieuw te bouwen ‘Eventum’ brengt ons tot een steeds intensievere samenwerking met ROC-West-Brabant en Omroep Zuidwest. Vanuit ons beider kennisnetwerk ontstaan veelbelovende matches.

De verbinding met het VO en MBO loopt via RSG ’t Rijks. Studenten van het MBO leerberdrijf Zinc. helpen op organisatorisch vlak. Studenten vanuit diverse opleidingen, zoals secretarieel, communicatie & marketing, facilitair, evenemententechniek en schakelgroepen doen hier leerervaring op.

Daarnaast ligt er een sterke verbondenheid met de sociale activering, vanuit gemeenten, WVS en Stichting Samenwerken. Diverse werknemers uit activeringstrajecten vonden via het FB hun weg naar de reguliere arbeidsmarkt. Een weergave van alle samenwerkingsverbanden treft u hieronder aan.