Sponsor worden

De stichting is momenteel zoekend naar bedrijven die een financiële impuls willen geven.

Groot winstpunt voor die bedrijven is het grote bereik dat een parapluorganisatie als de Stichting Facilitair Bedrijf heeft, gezien haar inbedding in het culturele en sociaal maatschappelijke veld.

Daarnaast zijn facilitaire sponsors van harte welkom als het gaat om de fysieke en materiële ondersteuning.

Wat is de spin-off van uw sponsoring:

U bereikt vele duizenden mensen in het evenementenveld per jaar

  • uw naam komt via de website, folder, nieuwsbrieven, vrachtauto etc. herhaaldelijk in beeld
  • u toont uw maatschappelijke betrokkenheid op prima wijze (society sponsoring)
  • u associeert zich met : samenwerking, krachtenbundeling, en kwaliteitsverbetering
  • u geeft een good-will signaal aan vele actieve vrijwilligers
  • u lift mee in de samenwerking met het ROC, CKB en culturele organisaties
  • u lift mee in de centraal loket functie ; portaal naar de verenigingen.
  • u brengt vele jongeren en actieven in aanraking met u naam
  • u profiteert ook van lage tarieven

Voor de mogelijkheden neem dan contact met ons op.