Wij bedanken onze sponsoren en partners

Sponsorschap betekent dat uw bedrijfsnaam prominent in beeld komt bij de instanties en verenigingen die zijn aangesloten en gebruik maken van onze ruimten en diensten.

Wij danken onze financiële en facilitaire ondersteuners:

Partners

Sinds de oprichting van Stichting Facilitair Bedrijf is het aantal partners flink gestegen. De afgelopen jaren is dit aantal opgelopen tot meer dan 106 aangesloten organisaties. Hieronder vind u een lijst van aangesloten organisaties onderverdeeld in clusters.