Wie is het bestuur

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Vacature

Vice Voorzitter: Mia Bakx-Mol
Secretaris: Danielle Roks
Penningmeester André van Nieuwenhuijzen

Algemeen Bestuur

Technische Zaken: Tom Vos
Personele Zaken: Jack Brouwers